CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH NGHỀ VIỆT NAM
Địa chỉ: 169 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
Điện thoại: 0918 857 298
Email: info@vicatexco.com
Website: https://vicatexco.com/